Værnemidler

Personlige værnemidler til enhver situation.

Se mere

kategori

Hvem skal bære værnemidler?

Øjenværn, sikkerhedsbriller, høreværn, og hovedværn skal benyttes ved alle typer af arbejde, hvor der er mulighed for fare. Derudover skal det bæres alle steder, hvor det er påbudt. Dette kan du se ud fra det blå mærkat "øjenværn påbudt" eller "ansigtsværn påbudt".

Du kan læse mere om reglerne her, samt hvilke regler din arbejdsgiver skal sørge for at opretholde i forhold til arbejdstilsynet: AT Vejledning.

værnemidler