Godkendte handsker til tatovering - Hvad skal handskerne overholde?

Ved tatovering er det Sikkerhedsstyrelsen, som sætter retningslinjer for, hvilke handsker der skal benyttes når der tatoveres. Det er dog ikke Sikkerhedsstyrelsen, som har lavet standarden, eller angiver hvilke EN standarder der skal overholdes. Dette fastsættes af Statens Serum Institut.

Sikkerhedsstyrelsen skriver dette om brug af handsker ved tatovering: "Ifølge vejledning nr. 9532 af 27/06/2018 Om infektionshygiejne og forbrugerinf ormation på tatoveringssteder, skal der anvendes medicinske engangshandsker der er CE-mærket."

Det vil altså sige, at handskerne skal være engangshansker, som er CE-godkendte og “medicinske”, men det fortæller ikke, hvad dette begreb dækker over. Efter at have været i kontakt med SSI (Statens Serum Institut) har vi fået svar på, præcis hvilke godkendelser, de skal overholde.

Hvilke DS/EN-standarder skal handsker til tatovering overholde?

I Bilag 2 i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren (ssi.dk) side 55 kan du se, hvilket krav CEI stiller til medicinske engangshandsker.

Kravene er følgende:

  • Handsker skal være CE-mærkede.
  • Pudderfri latexhandsker eller handsker med tilsvarende barriereegenskaber skal foretrækkes.
  • Der bør anvendes handsker af god kvalitet og pasform.
  • Ved latexallergi anvendes nitril- eller neoprenhandsker (se NIR om Håndhygiejne vedr. uddybning).

Handskerne skal opfylde følgende krav i henhold til EN-standarder:

  • DS/EN 455-1:2015 Krav til væsketæthed (AQL, acceptable quality level <1,5)
  • DS/EN 455-2 Krav til prøvning af fysiske egenskaber.
  • DS/EN 455-3 Krav til prøvning i forbindelse med biologisk evaluering.

Det sidste med DS/EN krav er det vigtigste her, for det siger præcis hvilke standarder handskerne skal overholde, for at være egnede og dermed godkendte. Det er derfor vigtigt, at der kun anvendes engangshandsker som er CE-godkendt og overholder EN 455-1, EN 455-2, og EN 455-3.

Normalt er latex- eller handsker af gummi ikke at foretrække pga. latexallergi eller udvikling af denne.

Vi anbefaler derfor alle at benytte vitril eller nitril (vitril værende billigere end nitril, men med samme gode egenskaber). Nedenfor finder du vores bud, på tætsiddende hadnsker, som opfylder kriterierne og derfor er godkendte. Vitril er især brugt blandt tatoværer på det Tyske marked, og vinder langsomt indpas hos de danske tatoværsteder. Grunden er at vitril er et billigere alternativ til nitril, men samtidig yder samme beskyttelse og derfor ligeledes er godkendt til samme standarder.

Handsker til tatovering