Oversigt over sikkerhedsstandarder

EN 420

Beskyttelseshandsker: Generelle krav og testmetoder

Denne standard beskriver generelle krav og testprocedurer for design og produktion af handsker, tekstilbestandighed over for vandgennemtrængning, sikkerhed, brugervenlighed, effektivitet, mærkning samt information leveret af producenten.

OBS: Denne standard kan anvendes på armbeskyttere og handsker, der er produceret med personlig sikkerhed for øje.

Handskestørrelser i henhold til EN 420-standarden

Handske størrelse Omkreds håndflade Længde hånd Handskens min. længde
5 137 mm 148 mm 210 mm
6 152 mm 160 mm 220 mm
7 178 mm 170 mm 230 mm
8 203 mm 182 mm 240 mm
9 229 mm 192 mm 250 mm
10 254 mm 204 mm 260 mm
11 279 mm 215 mm 270 mm
12 295 mm 227 mm 280 mm

EN 388

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

EN 388-standarden gælder for alle typer handsker og vedrører fysiske og mekaniske risici ved slid, snit med skarpe kanter, punktering eller rivning. Denne standard gælder ikke for handsker mod vibrationer.

A: Modstand mod slid (fra 0 til 4). Baseret på antallet af cyklusser, der kræves for at slibe gennem prøvehandsken.

B: Knivsnitmodstand (fra 0 til 5). Baseret på antallet af cyklusser, der kræves for at skære gennem prøven med en konstant hastighed.

C: Rivningsmodstand (fra 0 til 4). Minimum krævet kræft for at rive prøven.

D: Punkteringsmodstand (fra 0 til 4). Den krævede kraft, der kræves for at gennembore prøven med en standardstørrelse.

Test og ydeevne i henhold til EN 388

Testtype Ydelsesniveau
1 2 3 4 5
Slidstyrke (cyklusser) 100 500 2000 8000 -
Bladskæremodstand (faktor) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Rivningsmodstand (N) 10 25 50 75 -
Stikbestandighed (N) 20 60 100 150 -

OBS: Hvis der er et X i stedet for en talværdi, betyder det, at produktet ikke har været underkastet nogen test i det pågældende område.


EN 388:2016

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Denne standard specificerer krav, testmetoder, mærkning og information, der skal leveres til beskyttelseshandsker mod den mekaniske risiko for slid, skæring, rivning, punktering og, hvis relevant, stød. Denne standard er beregnet til at blive brugt sammen med EN 420. Testmetoderne, der er udviklet i denne standard, kan også anvendes på armbeskyttere.

A: Slidstyrke (fra 0 til 4).

B: Bladesnitmodstand testet med coupetest (fra 0 til 5).

C: Rivningsmodstand (fra 0 til 4).

D: Punkteringsmodstand (fra 0 til 4).

E: Skæremodstand testet med TDM test EN ISO 13997: 1999 (fra A til F).

F: Beskyttelse mod stød (P).

Test og ydeevne i henhold til EN 388:2016

Test Niveau
1 2 3 4 5
Slidstyrke (antal gnidninger) 100 500 2000 8000 -
Coupetest: Bladskæremodstand (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Rivningsmodstand (N) 10 25 50 75 -
Stikbestandighed (N) 20 60 100 150 -
Test Niveau
A B C D E F
TDM: skærebestandighed (N) 2 5 10 15 22 30

OBS: Hvis der er et X i stedet for et tal eller en bogstavsværdi, betyder det, at produktet ikke har været underlagt nogen test i det pågældende område.


EN 12477

Beskyttelseshandsker til svejsere

Denne standard specificerer kravene og testmetoderne til handsker, der anvendes til manuel metalsvejsning, skæring og lignende teknikker. Svejsehandsker er opdelt i to kategorier: B, hvis der kræves en høj grad af komfort, og A til andre svejseprocesser.


EN 374-1

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - termonologi og krav

Denne standard specificerer kravene til handsker, der beskytter brugeren mod kemikalier og/eller mikroorganismer. Den definerer den terminologi, der vedrører:

 • stoffet til handsker, der beskytter mod mikroorganismer
 • nedbrydning
 • indtrængning
 • gennemtrængning af kemikalier, der anvendes i test
 • gennembrudstid

Kravene til handsker, der beskytter mod mekaniske skader, er ikke fastsat i denne standard.

EN 374-2

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - bestemmelse af modstandsdygtighed over for penetration

Denne standard specificerer testmetoden til bestemmelse af handskers modstandsdygtighed over for penetration af kemiske produkter og/eller mikroorganismer. Hvis handsker består gennemtrængningstest i henhold til denne del af EN 374-standarden, betyder det, at de er en effektiv barriere mod mikrobiologisk kontaminering.

EN 374-3

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - bestemmelse af resistens over for gennemtrængning af kemikalier

EN 374-3-standarden definerer modstanden af materialer, der anvendes til produktion af handsker, til gennemtrængning af potentielt farlige kemikalier, som ikke er gasser, i tilfælde af kontinuerlig kontakt. Det skal understreges, at en test ikke afspejler de betingelser, hvorunder en handske bruges, og testresultater, der har relativ værdi, kun kan bruges til at sammenligne materialer på baggrund af deres gennembrudstid.

I henhold til den opdaterede version af standarden anses en handske for at være resistent over for kemikaliernes aktivitet, hvis den opnår indeks 2 for tre testede kemikalier fra nedenstående liste:

A Methanol B Acetone
C Acetonitril D Methylchlorid
E Kuldisulfid F Toluen
G Dietdylamin H Tetrahydrofuran
I Etdylacetat J n-Heptan
K Natriumhydroxid L Svovlsyre 96%
Gennembrudstid (minut) Beskyttelsesindeks
10 1
30 2
60 3
120 4
240 5
480 6

EN 381-7

Beskyttelsesbeklædning til brugere af håndholdte motorsave - krav til beskyttelseshandsker

Denne standard er en af de standarder, der vedrører personligt beskyttelsesudstyr mod farer, der opstår ved brug af håndholdte motorsave.

Motorsavbeskyttelseshandsker, der beskytter mod skæring, er normalt lavet af en kombination af materialer, herunder læder, tekstil og overtrukne stoffer. Det vigtigste element er puden på bagsiden af hånden, der er indsat under den ydre overflade, som beskytter mod snit. Denne pude er lavet af materialer, der er meget modstandsdygtige over for skæring. Beskyttelsen består af disse elementer:

 • forhindre stoffet i at blive skåret af kæden, ved at gøre kæden "glidende" på stoffet
 • træk fibre inde i tandhjulet gennem kædens skærende tænder for at blokere kæden
 • blokering af kæden som et resultat af fibre, der absorberer energien i cirkulær bevægelse, hvilket nedsætter kædens hastighed

OBS: Ingen af beskyttelsesforanstaltningerne giver 100% beskyttelse mod nedskæringer med håndholdte motorsave. Imidlertid kan en vis grad af beskyttelse leveres af beskyttelsesudstyr.

Beskyttelseklasser mod snit ved en kædehastighed (0-3):

Beskyttelsesklasse Kædehastighed
0 16 m/s
1 20 m/s
2 24 m/s
3 28 m/s

EN 1082-1

Beskyttende tøj - handsker og armbeskyttere, der beskytter mod snit og knivstik - chain mail (brynje) handsker og armbeskyttere

Denne standard specificerer kravene til konstruktion, ydeevneegenskaber, modstandsdygtighed over for punktering, fastgørelsesbånd, vægt, materiale, mærkning og brug af handsker og armbeskyttere. Den bestemmer også passende testmetoder.

Denne norm gælder beskyttende brynjehandsker (chainmail handsker) og armbeskyttere lavet af metalelementer og plast beregnet til brugere, der arbejder med håndknive.

Handsker, der opfylder kravene i denne standard, skal bruges i tilfælde af arbejde, hvor der bruges knive med skarpe spidser, der bevæger sig mod brugeren, hvilket således er i fare for direkte kontakt med kniven - i sådanne situationer er det nødvendigt at bruge handsker med forbedret beskyttelse lavet af metal (brynje /chainmail).

Denne type handsker er beregnet til at blive båret på den ene hånd - den, hvor brugeren ikke holder en kniv under arbejdet.

Normalt er disse handsker lavet af rustfrit stål. De kan indeholde en lang eller kort manchet, der beskytter en del af (eller hele) underarmen.

Handskerne skal vælges på en sådan måde, at de passer til hånden for at give optimal beskyttelse.

For at øge komforten på arbejdet kan du bære bomuldshandsker under brynjehandskerne.

EN 1082-2

Beskyttende tøj - handsker og armbeskyttere, der beskytter mod snit og stik fra håndknive - handsker og armbeskyttere lavet af andre materialer end brynje

Denne standard specificerer kravene til: design, knivskæremodstand, punkteringsmodstand og ergonomiske egenskaber, handsker, der er modstandsdygtige over for skæring, armbeskyttere og beskyttelsesmuffer lavet af andre materialer end brynje, hårde metaller og plast, der giver lavere beskyttelse mod snit og stikker end produkter, der er anført i den første del af standarden.

Kravene i denne standard vedrører kun de opgaver, der involverer brugen af en kniv med en skarp spids eller kniv, der bruges til at skære steder placeret i afstand væk fra hånden eller armen.

EN 1082-3

Beskyttende tøj - handsker og armbeskyttere, der beskytter mod snit og stikker med håndknive - impact cut test for stof, læder og andre materialer

Denne standard specificerer kravene til afprøvning af modstandsdygtigheden over for slag i stykker af stoffer, læder og andre materialer.


EN 14328

Beskyttende tøj - handsker og armbeskyttere, der beskytter mod nedskæringer med elektriske knive - krav og testmetoder

Standarden specificerer kravene til design, skærebestandighed, ergonomiske egenskaber, sikkerhed, efterbehandling, konstruktion af materialer, mærkning og instruktionsmanual til handsker og armbeskyttere, der beskytter mod snit med elektriske knive.

Standarden indeholder også passende testmetoder.

Ifølge standarden er den eneste type handske, der giver en vis grad af beskyttelse, og som kan anbefales til el-knivebrugere, handsker af metal-brynje.

OBS: Resultaterne af test viser, at elektriske knive er i stand til at skære igennem sådanne handsker, men der er ikke noget andet materiale, der kan give tilstrækkelig og mere effektiv beskyttelse i dette område.

Metalbrynje-handsker giver også en advarsel vha. støj og vibrationer, når der er kontakt mellem kniven og handsken. Dette kan sikre en hurtig reaktion for at undgå personskade.


EN 407

Handsker, der beskytter mod termiske risici (varme og/eller ild)

Standarden specificerer testmetoder, generelle krav, termiske parameterniveauer og metoder til mærkning af beskyttelseshandsker, der beskytter mod varme og/eller brand. Det gælder for alle handsker, der formodes at beskytte hænderne mod varme og/eller ild i en eller få af følgende former: ild, kontaktvarme, konvektiv varme, termisk stråling, småsmeltede metalstænk eller store flydende metalstænk.

A: Modstandsdygtighed over for antændelighed (fra 0 til 4). Baseret på det tidspunkt, hvor materialet fortsætter med at brænde og smelter, efter at antændelseskilden er fjernet.

B: Kontaktvarmebestandighed (fra 0 til 4). Baseret på temperaturområdet fra 100°C til 500°C, hvor brugeren ikke føler smerte i mindst 15 sekunder.

C: Konvektiv varmebestandighed (fra 0 til 4). Baseret på den tid, hvori prøven er i stand til at forsinke overførslen af varme.

D: Strålevarmebestandighed (fra 0 til 4). Det angiver, hvor lang tid det er nødvendigt for prøven at nå en given temperatur.

E: Modstandsdygtighed over for småsmeltede metalstænk (fra 0 til 4). Det angiver den mængde varme, der er nødvendig for, at prøven når en given temperatur.

F: Modstandsdygtighed over for store smeltede metalstænk (fra 0 til 4). Det angiver den mængde varme, der er nødvendig for at beskadige huderstatningen, der er placeret direkte under prøven.

OBS: Hvis der er et X i stedet for en talværdi, betyder det, at produktet ikke har været underkastet nogen test i det pågældende område. 0 betyder, at produktet ikke opfylder minimumseffektivitetskravene for en given type risiko.

Ydelsesniveau Kontakt temperatur (°C) Tærskel tid (s)
1 100°C ≥15s
2 250°C ≥15s
3 350°C ≥15s
4 500°C ≥15s

EN 511

Handsker, der beskytter mod kulde

Denne standard specificerer kravene og testmetoderne til handsker, der beskytter mod konvektiv og kontaktkold ved temperaturer så lave som -50°C. Kulden kan være relateret til klimaet eller den professionelle aktivitet. Særlige tekniske parametre specificeres i overensstemmelse med kravene, der svarer til hver risikokategori eller hvert specielt anvendelsesområde.

A: Modstand mod konvektiv kulde (fra 0 til 4). Måling af handskens isoleringsegenskaber i m² x C/W.

B: Modstand mod kontakt med kulde (fra 0 til 4). Måling af handskens termiske modstand i m² x C/W.

C: Vandtæthed (fra 0 til 1). Det bestemmer, om vandindtrængning vises inden for 30 minutter efter testens start.

OBS: Hvis der er et X i stedet for en talværdi, betyder det, at produktet ikke har været underkastet nogen test i det pågældende område.


EN 1149-1

Beskyttende tøj. Elektrostatiske egenskaber. Testmetoder for overflademodstand

Denne standard specificerer mindste elektrostatiske krav og testmetoder til beskyttelseshandsker og antistatisk beklædning med det formål at forhindre, at der opstår gnister, der kan forårsage brand. Disse krav er ikke tilstrækkelige, når der arbejdes i brændbare omgivelser med forhøjede iltniveauer, og testmetoden er ikke passende for stoffer, der indeholder ledende fibre. Denne standard gælder ikke for netspænding.


EN 60903

Elektriske isoleringshandsker

Denne standard specificerer kravene til handsker lavet af isolerende materialer og tre- og femfingerhandsker, der bruges sammen med beskyttende læderhandsker og anbringes på isoleringshandskerne for at give ekstra mekanisk beskyttelse.

Standarden definerer krav til elektriske isoleringshandsker uden mekanisk armering. Det bestemmer klasser og kategorier af handsker, fysiske egenskaber, rækkevidde og metoder til elektrisk, mekanisk og termisk test.


EN 10819

Mekanisk vibration og stød. Vibrationer, der påvirker menneskekroppen gennem de øvre lemmer - Metode til test og evaluering af vibrationsoverførsel af handsker til arbejderens håndflade

Denne standard definerer procedurerne for laboratorietest og metoder til dataanalyse og udarbejdelse af rapporter fra test af handskers vibrationsoverførbarhed, hvor vibrationen transmitteres fra testhåndtaget til håndfladen i et frekvensområde på 31,5-250Hz.

Standarden specificerer kravene til test i beskyttelseshandskens centrale område. Der er ingen krav, der vedrører testning i fingreområdet. Antivibrationsmateriale bør dog også dække området med fingre.

Eksempler på vibrationskilder, der påvirker øvre lemmer

 • Håndholdte stødværktøjer, der kører på pneumatik, hydraulik eller elektrisk udstyr (pneumatiske boremaskiner, stampere til støbning af forbindelser og beton, nitter, slagboremaskiner, slagpistoler osv.).
 • Håndholdte roterende værktøjer, der kører på el eller gas (bor, slibemaskiner, motorsave osv.).
 • Betjeningshåndtag til maskine og køretøj, der betjenes med hænder.
 • Vibrationer som følge af anvendte teknologier (f.eks. holderelementer, der skal færdiggøres eller under slibningsprocesser, reducerer overfladeruhed, polering osv.)

Symptomer og forebyggelse

Mekanisk vibration, der overføres til kroppen gennem de øvre lemmer, kan forårsage sygdomme i følgende systemer:

 • Blodcirkulation (kardiovaskulært system), f.eks. paroxysmal cirkulationsforstyrrelser i fingre; misfarvning af en eller flere fingre, dvs. Raynauds fænomen.
 • Nervesystemet, f.eks. berøringsforstyrrelser, vibrationsfølelse, temperaturanomalier, følelsesløse eller prikkende fingre, hænder eller hele øvre lemmer.
 • Osteoartikulært system, f.eks. deformation af ledrum, forkalkning i ledkapslerne, periostale ændringer, ændringer i knogletæthed.

For at forhindre de negative virkninger af vibrationer eller begrænse deres indflydelse bør der anvendes anti-vibrationshandsker. Det skal understreges, at vibrationsdæmpende handsker ikke kun beskytter mod vibrationer, der overføres fra værktøjet til operatørens hænder, men også beskytter hænderne mod kulde og fugt, hvilket kan forstærke de negative virkninger af vibrationer og bidrage til hurtigere udvikling af vibrationssyndrom. Antivibrationshandsker er medtaget på listen over personligt beskyttelsesudstyr, der er underlagt obligatorisk certificering. Der må kun anvendes certificerede produkter.


Kontakt med fødevarer

Produkter, der opfylder kravene, der er nødvendige for at komme i kontakt med fødevarer, kan anvendes i fødevare- og konditorindustrien og andre, der involverer direkte kontakt med fødevarer

Handskens komponenter testes for gennemtrængning af fødevareprodukter såsom olivenolie, 95% alkohol, ingredienser for aktivt vand for at verificere, om gennemtrængningen ikke overstiger acceptable grænser:

 • Polymer (PVC) ikke må overføres til madvarens komponenter i mængder større end 10 mg/dm2 polymer eller genstandsoverflade - dette er en såkaldt generel permeationsgrænse.
 • I tilfælde af nogle produkter er der specifikke krav - dette er en såkaldt specifik permeationsgrænse.

Eksempler på aktive fødevareingredienser (som er underlagt test) og deres modstykker til mad:

Destilleret vand æg, honning, mælk, saft
Eddikesyre noget forarbejdet frugt
Ethanol alkoholiske produkter (øl, cider)
Olivenolie fede fødevarer

EN 455-1

Medicinske handsker til engangsbrug. Krav og test for at undgå huller

Standarden specificerer kravene og metoden til test af medicinske handsker til engangsbrug for at undgå fra huller.

Standarden bruger AQL-udtrykket (Acceptable Quality Level), der henviser til produktets uigennemtrængelighed (men det kan henvise til andre funktioner - holdbarhed, grænsen for gennemsnitlige acceptable fejl i produktionsprocessen). Alle fundne mangler er klassificeret i tre niveauer: mindre, større og kritiske. AQL-værdi defineres som en procentdel af defekte produkter pr. 100 stk.

Da det er umuligt at teste alle handskerne i produktionsprocessen, udføres testen på en prøve, der er tilfældigt valgt fra et batch. Prøven skal vælges i henhold til ISO 2859-1 standardretningslinjer.

EN 455-2

Medicinske handsker til engangsbrug. Krav og test for fysiske egenskaber

Standarden beskriver kravene og testmetoderne for fysiske egenskaber ved medicinske handsker til engangsbrug (kirurgiske handsker, undersøgelses-/procedurehandsker og andre) for at sikre, at de tilvejebringer og opretholder under brug et passende niveau af beskyttelse mod gensidig infektion og urenheder fra både patienten og handskebruger.

EN 455-3

Medicinske handsker til engangsbrug. Krav og test til biologisk evaluering

Denne standard beskriver kravene til vurdering af biologisk sikkerhed ved medicinske handsker til engangsbrug. Standarden definerer kravene til mærkning og emballering af handsker og videregivelse af information om testmetoder. Standarden giver et overblik over immunologiske testmetoder for ekstraherbare proteiner og allergener.

EN 455-4

Medicinske handsker til engangsbrug. Krav og test til bestemmelse af holdbarhed

Denne standard beskriver krav til bestemmelse af holdbarhed for medicinske handsker til engangsbrug.


EN 1186-7

Materialer og produkter beregnet til kontakt med fødevarer

Plast - Testmetoder til samlet migration til vandige fødevaresimulatorer ved hjælp af en pose.

EN 1186-14

Materialer og produkter beregnet til kontakt med fødevarer

Plast - Testmetoder til samlet migration fra plast beregnet til at komme i kontakt med fede fødevarer ved hjælp af testmedier iso-octan og 95% ethanol.


EN 421

Beskyttelseshandsker mod ioniserende stråling og radioaktiv forurening

Kravene og testmetoderne til beskyttelseshandsker mod ioniserende stråling og radioaktiv forurening. Standarden gælder handsker for at beskytte hænderne såvel som andre dele af hænder og arme. Kravene i standarden anvendes også til handsker monteret i lukkede kamre, der er radioaktiv forurening.


EN 13997

Beskyttende tøj. Mekaniske egenskaber. Bestemmelse af modstandsdygtighed over for skæring med skarpe genstande

Standarden præsenterer en testmetode til skæring og relaterede beregninger, der anvendes til materialer og materialekombinationer af beskyttelsestøj.

Bestemt modstandsdygtighed over for skæring med skarpe kanter, såsom knive, metalplader, spåner, glas, skarpe værktøjer og støbegods. De inkluderer ikke punkteringsmodstand af spidse genstande såsom nåle og pigge, test af materialer lavet af flettede ringe og metalplader samt bestemmelser om beskyttelse af maskinoperatører.