Kategorier af håndbeskyttelse

Når det kommer til håndbeskyttelse, er der en opdeling som følger:

Kategori I

Handsker, der giver grundlæggende beskyttelse. Anvendes, når der er lav risiko.

Denne type handsker beskytter mod skader på hudoverfladen, temperaturer op til 50°C og mod milde kemiske stoffer (f.eks. rengøringsmidler). De fleste beskyttelseshandsker og husholdningshandsker hører til denne gruppe.

Handskerne forbedrer arbejdskomforten, og deres anvendelse er ikke betinget af resultaterne af test udført af forskningsorganer (certificeringsorganer).

Handskerne i kategori 1 skal opfylde kravene i EN 420-standarden “Beskyttelseshandsker - Generelle krav og testmetoder”.

Kategori II

Handsker, der yder beskyttelse under arbejde, der medfører en middel risiko for beskadigelse.

Disse handsker bruges, når risikoen ikke klassificeres som hverken lav eller meget høj. Produkter i denne kategori beskytter normalt mod mekaniske skader - den type risiko, der er meget almindelig i de fleste industrielle aktiviteter. Denne gruppe indeholder også handsker, der beskytter mod kulde og varme.

Standarden, der normalt styrer tildelingen af handsker til denne kategori, er EN 388-standarden.

Kategori III

Denne kategori inkluderer handsker, der bruges, når der er risiko for nedsat helbred eller liv.

Handskerne, der er tildelt denne kategori af personligt beskyttelsesudstyr, bruges, når der er risiko for alvorlig og/eller permanent skade på håndflader og hænder, f.eks. når du arbejder med højspænding, meget farlige kemikalier osv.